3 Deskriptiva analyser

Hur du utför deskriptiva analyser och skapar grafer i jamovi:

  1. Väj Analyses -> Exploration -> Descriptives.

  2. Flytta variablerna du vill ha deskriptiva analyser för till Variables.

  3. Resultatet visas i den högra panelen. Högerklicka på tabellen för att spara eller kopiera den.

  4. För att dela upp analysen på en kategorisk variabel (ex. kön), flytta den variabeln till Split by.

  5. Klikca på fliken Statistics för att se fler alternativ.

  6. För att skapa en graf baserad på ovanstående val, klicka på fliken Plots och bocka i rutan för den graf du vill ha. Högerklicka på grafen för att spara eller kopiera.