12 Regression: Logistisk

Hur du gör en logistisk regression i jamovi:

 1. Du behöver en kategorisk beroende variabel och minst en prediktorvariabel.
  Kontrollera att skalnivåerna är valda9 så att din beroende variabel är markerad med ikonen för grupperade data. Ett lämpligt dataset kan se ut ungefär såhär:

 2. Välj Analyses -> Regression.
  Om din beroende variabel består av nominaldata: välj 2 Outcomes om den består av två nivåer eller N Outcomes om den består av fler än två nivåer. Om din beroende variabel består av ordinaldata, välj istället Ordinal Outcomes.

 3. Flytta din beroende variabel till Dependent Variable. Flytta sedan kontinuerliga prediktorer till Covariates och kategoriska prediktorer till Factors.

 4. Scrolla ner till Model Coefficients och bocka i rutorna Odds ratio och Confidence interval.

 5. Resultatet räknas ut direkt:


 1. Val av skalnivåer demonstreras i avsnitt 2↩︎