9 ANOVA: Upprepade mätningar

Hur du utför en ANOVA med upprepade mätningar i jamovi:

 1. Du behöver en kontinuerlig variabel för varje mättillfälle. Kontrollera att skalnivåerna är valda6 så att alla kontinuerliga variabler är markerade med ikonen för kontinuerliga data.
  Ett korrekt dataset bör se ut ungefär såhär:

 2. Välj Analyses -> ANOVA -> Repeated Measures ANOVA.

 3. I rutan Repeated Measures Factors: skriv in namnet på din utfallsvariabel (ex. Mitt_utfallsmått) och skriv in namnet för varje mättillfälle (ex Pre, Post och 12-månadersuppföljning). Bilderna nedan visar rutan utan (vänster) respektive med (höger) ifyllda värden.
  ->

 4. Flytta dina utfallsvariabler till sina respektive celler i Repeated Measures Cells.

 5. Resultaten visas i den högra panelen:


 1. Val av skalnivåer demonstreras i avsnitt 2↩︎