4 T-Test: Oberoende

Hur du gör ett oberoende t-test (independent samples) i jamovi:

  1. Du behöver en gruppvariabel med två nivåer (ex. behandling/kontroll) och en kontinuerlig utfallsvariabel. Kontrollera att skalnivåerna är valda1 så att gruppvariabeln är markerad med  ikonen för grupperade data och den kontinuerliga variabeln är markerad med  ikonen för kontinuerliga data.
    Ett korrekt dataset bör se ut ungefär såhär:

  2. Välj Analyses -> T-Tests -> Independent Samples T-Test.

  3. Flytta din utfallsvariabel till Dependent Variables och din gruppvariabel till Grouping Variable.

  4. Resultatet visas i den högra panelen.


  1. Val av skalnivåer demonstreras i avsnitt 2↩︎