2 Ange skalnivåer

Innan analyser kan genomföras i jamovi behöver du ofta ange en skalnivå för de variabler som ingår i analysen. När data laddas in i jamovi får variablerna vanligtvis den lägsta nivån (nominal). Det betyder att om du exempelvis vill göra ett two-sample t-test så behöver båda variablerna ändras från Nominal till Continuous. Notera att jamovi inte skiljer på intervall- och kvotdata, utan kategoriserar all kvantitativ data som kontinuerlig.

Hur du sätter skalnivån för en variabel

  1. Dubbelklicka på den variabel vars skalnivå du vill ändra.
    Wide data

  2. I variabel-fönstret, välj ID, Nominal, Ordinal eller Continuous.
    Wide data

  3. Klicka på uppåtpilen för att dölja variabelfönstret, eller klicka på vänster- eller högerpilen för att ändra en annan variabel.
    Wide data