1 Ladda in data i jamovi

Öppna en fil i jamovi

För att öppna en fil i jamovi, klicka på menyikonen och välj Open file -> Browse.

Vilka datafiler stöds?

Vanliga datafiler som stöds är .xlsx (Excel), .odt (LibreOffice), eller .csv/.txt (kommaavgränsad).

Filer från andra statistikprogram stöds också:
JASP (.jasp)
R (.RData, .RDS)
SAS (.xpt, .sas7bdat)
SPSS (.sav, .zsav, .por)
Stata (.dta).